МАРТИНА АРОЈО, сопран
Дарко ЛУКИЌ, пијано

МАРТИНА АРОЈО, сопран
Дарко ЛУКИЌ, пијано

01.01.1970

12

00:00

ВЛАДИМИР РУЖЃАК, баритон
Дарко ЛУКИЌ, пијано

ВЛАДИМИР РУЖЃАК, баритон
Дарко ЛУКИЌ, пијано

01.01.1970

12

00:00

АНА ЛИПША ТОФОВИЌ, алт
Дарко ЛУКИЌ, пијано

АНА ЛИПША ТОФОВИЌ, алт
Дарко ЛУКИЌ, пијано

01.01.1970

12

00:00

КАМЕРНИОТ ОРКЕСТАР НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА НРМ - Скопје
Диригент: Тодор СКАЛОВСКИ
Солисти:Божидар ГОРШЕ, Богомир ГОРШЕ, Милка ЕФТИМОВА, мецосопран

КАМЕРНИОТ ОРКЕСТАР НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА НРМ - Скопје
Диригент: Тодор СКАЛОВСКИ
Солисти: Божидар ГОРШЕ, Богомир ГОРШЕ, Милка ЕФТИМОВА, мецосопран

01.01.1970

12

00:00

Катедрална црква "Света Софија"
Вечер на стари концертни арии
АНА ЛИПША ТОФОВИЌ, алт
Ладислав ПЕРЛДИК, пијано
(Страдела, Роси, Хендел, Моцарт,Бетовен, Глук)

Катедрална црква "Света Софија"
Вечер на стари концертни арии
АНА ЛИПША ТОФОВИЌ, алт
Ладислав ПЕРЛДИК, пијано
(Страдела, Роси, Хендел, Моцарт,Бетовен, Глук)

01.01.1970

12

00:00

1 198 199 200