Дуња Симиќ, сопран

Црква Св.Софија

15.07.2017

19:30

Дуња Симиќ, сопран,
Снежана Поповиќ Вулета, пијано,
Босна и Херцеговина, Хрватска

Цена на билет: 300 Денари

SHARE