Настан

Проектна иницијатива „Детски свет“

Различни локации во градот

12.08.2017

12:00 ч.

Продажба на билети

Проектна иницијатива „Детски свет“
Меѓународен ден на младите
Центар за креативен развој и Арт Вивенди
во соработка со Министерство за култура и Охридско Лето

SHARE