Настан

СИГНУМ сасксофон квартет, Германија

Блаж Кемперле, сопрано саксофон

Eрик Нестлер, алт саксофон

Aлан Лузар, тенор саксофон

Гверино Белароса, баритон саксофон

 

Цена на билет: 400 Денари

SHARE