Stages

The stage includes the built fixed wooden platform arranged to the north just above the ancient central stage. This stage serves musical, vocal and interpretations of the theater program and is mostly used for the ceremonial opening of the festival and for performances of a higher rank.
See more

Antique Theatre

The stage covers the central part of the area of Dolni Saraj distributed on as many levels as possible, built of solid concrete material on which an assembly platform (stage) is mounted.
See more

Dolni saraj

The scene includes the western rear part of the church, the terrace, the southern and northern inner steps, and the entire area of the vestibule of the rear western part. This stage serves musical, vocal and interpretations of the theatre program
See more

Vestibue of St. Sophia church

The stage is located inside the church itself, that is, on the level of the gathering part and part of the level of the altar part. This scene serves only musical and vocal interpretations.
See more

st. sophia church

The big stage in the "Grigor Prlichev" Culture Center is used mostly by "Ohrid Summer" for theatrical performances that require playing indoors, but also for other events that are organized within the festival program, if the weather conditions do not allow them to be held on openly.
See more

centre for culture

programme

No event found!

about the festival

If we are to talk about Ohrid Summer Festival at the encounter of this year festival edition, it is certain that its existence of many years indicates to an awareness that the festival leans on something that indeed represents a great tradition…

our friends

Опис на сцената :

Сцената ја опфаќа изградената фиксна дрвена платфотма распоредена северно веднаш над античката централна сцена . Оваа сцена опслужува музички, вокални и интерпретации на театарската програма и најчесто користена за свеченото отварање на фестивалот и за претстави од поголем ранг . Гледалиштето е составено во два дела , фиксен дел кој го опфаќа делот на изградените театрални сводови од мермерни блокови над бината и монтажен дел кој го опфаќа делот на центалната античка сцена . Сцената во договор со Завод и Музеј на град Охрид е дадена во целосно временско користење во целиот период во рамките на Фестивалскиот термин.За хигиената и организацијата на сцената во рамките на Фестивалскиот термин се грижи персоналот на фестивалот а во рамките на останатиот дел Завод и Музеј на град Охрид. Направен е и аплициран проект до министерството за Култура на РМ од страна на Фестивалот за монтажно покривање на сцената и гледалиштето на Антички Театар Охрид , процедурата е во тек .

Капацитет :

Капацитетот на гледачите кои може да ги опслужи ова гледалиште е фиксен и моментално изнесува :

  • За фиксниот дел – 1719 гледачи ;
  • За монтажниот дел – 200 гледачи .
  • ( капацитетот на ова гледалиште ќе се зголеми во иднина со развојните проекти на НУ Охридко лето и НУ Завод и Музеј преку доградба на 6те редови кои недостасуваат на мермерниот театрален дел од гледалиштето )

Опис на сцената :

Сцената го опфаќа централниот дел од зафатнината на Долни Сарај распоредена на наколку нивоа изградена од цврст бетонски материјал на кој се монтира монтажна платформа ( бина ). Оваа сцена опслужува музички, вокални и интерпретации на театарската програма но најчесто е користена за манифестации со повисок интерпретативен тоналитет поради фактот дека Сцената е отворена и е подложна на акустично попречување од други субјекти и објекти . Гледалиштето е распоредено на наколку нивоа со цврст бетонски материал и на него се поставуваат столици во зависност од потребата . Сцената е во сопственост на Фестивалот .Направен е и аплициран проект до министерството за Култура на РМ од страна на Фестивалот за монтажно покривање на сцената и гледалиштето на Долни Сарај , процедурата е во тек .

Капацитет :

Капацитетот на гледачите кои може да ги опслужи ова гледалиште е фиксен и моментално изнесува :

  • Целата сцена – 1000 гледачи во седечка состојба
  • Целата сцена – 1500-2000 во стоечка состојба.

Опис на сцената :

Сцената ги опфаќа западниот заден дел на црквата , терасата , јужните и северните внатрешни скали , и целата површина на предворјето на задниот западен дел . Оваа сцена опслужува музички, вокални и интерпретации на театарската програма . Просторот на гледалиште се наоѓа над предворјето и е на повеќе нивоа со изградено фиксно гледалиште од метална и дрвена конструкција . Сцената во договор со МПЦ имацелосно временско користење во целиот период во рамките на Фестивалскиот термин. За хигиената и организацијата на сцената во рамките на Фестивалскиот термин се грижи персоналот на фестивалот а во рамките на останатиот дел МПЦ .

Капацитет :

Капацитетот на гледачите кои може да ги опслужи ова гледалиште е фиксен и моментално изнесува 470 места , распоредени на зградените дрвени фиксни клупи лоцирани над предворјето .

Опис на сцената :

Сцената се наоѓа во внатрешноста на самата црква односно нивото на собирниот дел и дел од нивото на олтарниот дел. Оваа сцена опслужува само музички и вокални интерпретации . Театарската програма не се прикажува во внатрешноста на црквата . Просторот на гледалиштето се состои од четири дела , централен , јужен , северен и западен ( гледалиштето на катната тераса над собирниот дел ). Сцената во договор со МПЦ се користи во термините од 19 до 23 часот, во рамките на времетраење на фестивалот . Во деновите кога има проба или генерална проба за истите се користи терминот од 12 до 15 часот .За хигиената и организацијата на сцената во рамките на Фестивалскиот термин се грижи персоналот на фестивалот а во рамките на останатиот дел МПЦ .

Капацитет :

Капацитетот на гледачите кои може да ги опслужи ова гледалиште е варијабилен во сооднос со комодитетот, потребите и ранкот на претставата и се движи во рамката од 200 седишта до 250 седишта распоредени во деловите сразмерно на потребите :

  • Централниот дел – 150 столици ;
  • Јужниот дел – 50 столици ;
  • Северниот дел – 50 столици ;
  • Западниот ( катниот ) дел – 20 столици .

Опис на сцената :

Големата сцена во Центарот за култура „Григор Прличев“, „Охридско лето“ ја користи најчесто за театарските претстави кои бараат игра на затворен простор, но и за другите настани што се организираат во рамките на фестивалската програма, доколку временските услови не дозволуваат нивно одржување на отворено.

Капацитет:

Мала сцена – 144 седишта

Голема сцена вкупно – 540 седишта (партер 400 седишта, ложи и балкон (галерија) 140 седишта)