Продажни места

Билетарница во дирекција на НУ „Охридско лето“ – Охрид

08:30 - 16:30
ул. „Партизанска“ бр. 4 Охрид
+389 (0)46 262 304

Билетарница на Кеј „Македонија“

10:00 - 19:00
ул. „Македонски Просветители“ бб. Охрид

Продажни пултови пред сцена

еден час пред почеток на настанот

Online