Продажни места

Билетарница во дирекција на НУ „Охридско лето“ – Охрид

09:00 - 19:30
ул. „Партизанска“ бр. 4 Охрид
+389 (0)72 318 557

Билетарница на Кеј „Македонија“

09:00 - 19:30
ул. „Македонски Просветители“ бб. Охрид

Продажни пултови пред сцена

еден час пред почеток на настанот

Online