Монографија ФЕСТИВАЛСКА ПРИКАЗНА ОХРИДСКО ЛЕТО 1961-2020

Автори на текстови: 
Снежана Анастасова-Чадиковска и
Роза Нолчева-Ангеловска

Монографија  50 ГОДИНИ ОХРИДСКО ЛЕТО

Автори на текстови:
Снежана Анастасова-Чадиковска,
Марко Коловски,
Ристо Стефановски,
Александра Бошковска,
Роза Нолчева-Ангеловска
и Стојанчо Баковски

Монографија ФЕСТИВАЛ ОХРИДСКО ЛЕТО 40 ГОДИНИ

Автори на текстови:
Паско Кузман,
Ристо Стефановски,
Викторија Коларовска-Гмирја,
Снежана Анастасова-Чадиковска
и Маја Чанаќевиќ

Монографија ФЕСТИВАЛ ОХРИДСКО ЛЕТО 1961-1990

Автори на текстови:
Снежана Анастасова-Чадиковска
и Томе Арсовски

Монографија ФЕСТИВАЛ ОХРИДСКО ЛЕТО 1961-1985

Автор на воведниот текст:
проф. д-р Георги Старделов

СПОДЕЛИ