Резервирај билет

Резервацијата важи до датумот на одржување на настаните за кои се резервирани билетите најдоцна до 15 часот.

Контакт за информации и резервации

+389 (0)46 262 304
tickets@ohridskoleto.com.mk