27.07.2023 ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА “БОИТЕ НА МОЈАТА МУЗИКА”