Авторска вечер на композиторот Томе Манчев

Програма:   Монолог и дијалог за соло фагот Исполнува: Марјан Милошевски-фагот   Девет минијатури за пијано Исполнува: Весна Ангеловска – Христов -пијано   „Санаториумска балада“ Исполнуваат: Горан Начевски – баритон Елена Атанасовска – Ивановска-пијано   Соната „Ламентозо“ за виолина и пијано Исполнуваат:  Љубиша Кировски -виолина Маја Шутевска Кировска–пијано   Танец за ударни инструменти и пијано Исполнуваат: Антоние Весковски –ударни инструменти Весна Ангеловска – Христов- пијано   Модератори: Маја Чанаќевиќ Валентина Велковска – Трајановска     Томе Манчев (1950- 2020) спаѓа меѓу најафирмираните композитори, неговото творештво се карактеризира со индивидуален стил и јазик како негов личен творечки печат. Претставник е на македонската национална композиторска школа, со извонредно значаен творечки опус, со многу изведени, снимени и печатени дела во земјава и странство (Србија, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, Чешка, Полска, Кина, Русија, Украина, Албанија, Узбекистан, Австрија, Франција, Австралија, САД, Бугарија и др). Проф. д-р Томе Манчев најпрвин дипломирал на педагошкиот (1973), наставно-теоретскиот (1975) и композиторскиот оддел (1979) во класата на академик проф. Властимир Николовски на Високата музичка школа денешен Факултет за музичка уметност во Скопје. Образованието го продолжил на Музичкиот факултет во Прага, Р Чешка, на студиски престој (1980–1981), а потоа продолжил и дипломирал (1988) на највисокиот степен на студии: Уметничка аспирантура од областа композиција под менторство на професорите: Ј. Дворжачек и Ј. Церемуга. Манчев по вторпат со титулата доктор на музички науки, но овој пат доктор по уметнички науки втор степен, се стекнал во 1999 година на државната музичка академија „Панчо Владигеров“ во Софија – Р. Бугарија, под менторство на проф. д-р Д. Сагаев. Томе Манчев е искусен автор со исклучително творештво, кој со својот едукативен и творечки приод претставуваше пример за активен, ангажиран и многу искусен педагог што целосно и несебично им се посвети на студентите до последниот момент од својот живот. Манчев беше музички писател и истражувач со впечатлива научна и публицистичка дејност, но беше и активен, истакнат општествен деец. Добитник е на две награди за животно дело,  повеќе награди за своето творештво, благодарници и дипломи за својата дејност.