„Божествениот звук на бамбусовата флејта и Ксиао“

Основан од еден од интернационално најпознатите професионалци за кинеска традиционална музика, познат свирач на т.н. „бамбусова флејта“ – Жанг Веилианг, Кинескиот оркестар на бамбусови флејти е првиот од ваков вид во светот. Функционира како дел од Кинескиот конзерваториум за музика во Пекинг, кој претставува највисок конзерваториум за традиционални кинески инструменти, а создаден е со цел да се постигне подобар развој на изведувачките способности на бамбусовите флејтисти. Овој инструмент е оддамна познат во кинеската музика. Уште од античко време тој се користел во традиционалната кинеска опера, но и во кинеските оркестри. Покрај промоцијата, како на инструментот, така и на кинеската традиционална музика, оркестарот има голема улога и во збогатувањето на музичката литература за бамбусовата флејта, поттикнувајќи ги композиторите и изведувачите да компонираат музика за потребите на оркестарот. Па така, на репертоарот се среќаваат оригинални дела на голем број значајни кинески композитори, а постојано расте и бројот на композитори од другите земји кои компонираат токму за овој инструмент. Повеќето од членовите на оркестарот се млади професори од конзерваториумот, добитници на многубројни награди и признанија.   Програма:   Жанг Веилианг (1957):Moon light“             Диригент: Ху Биао Изведува: Кинескиот оркестар на бамбусови флејти   Античка музика (од династијата Танг): „Parting at Yangguan“             Ксун: Жанг Веилианг, Жанг Џиан Бамбусови флејти: Гуан Тинган, Кси ју, Ју јуан, Ванг Менг, Ли Јуншенг   Лиу Мингјуан (1931-1996):Henan Bagatelle“             Диригент: Ху Биао Ер Ху соло: Чаи Шуаи Бамбусови флејти: Гуан Тинг, Хан Ксију, Канг Руијанг, Ванг Менг Бан гу: Ли Јунченг   Гуо Венжинг (1956): „Bamboo Phrases“             Изведуваат: Менг Ксиао јие, Гуан Тинг, Јан Јуанјуан  
  • пауза –
  Жанг Веилианг (1957):Lonesome“   Цуи Куан (1972): „Hometown Accent“
  1. Play
  2. Affection
  3. Leisure
Диригент: Ху Биао Изведува: Кинескиот оркестар на бамбусови флејти   Цуи Куан (1972): „On the Frontier“             Пипа (традиционален кинески музички инструмент): Ли јиа Диригент: Ху Биао Изведува: Кинескиот оркестар на бамбусови флејти   Жанг Веилианг (1957): „Xiao andDrum sunset“             Пијано: Марк Диригент: Ху Биао Изведува: Кинескиот оркестар на бамбусови флејти
https://www.karti.com.mk/etickets/TicketList.aspx?pEventID=2031