Шведска вечер – Два сопрани: Билјана Стафансон и Љилјана Јовановиќ

Шведска вечер Два сопрани: Билјана Стафансон и Љилјана Јовановиќ