Театарска претстава „Јами Дистрикт – најстарата нација на светот“

Театарска претстава „Јами Дистрикт-најстарата нација на светот“ од Милена Богавац. Режија: Кокан Младеновиќ, во изведба на: Тиватски Центар за култура, Битеф Театар-Белград, Тинк танк студио-Нови Сад
и Фестивалот Маск-Сегедин
Цена на билет: 400 Денари
https://karti.com.mk/etickets/TicketList.aspx?pEventID=1470&lang=mk&source=mktickets