Концерт на ЗЏМ Биг бенд, Македонија

Концерт
ЗЏМ – Здружение на Џез Музичари
Биг Бенд
диригент: Емин Џијан, Македонија
Цена на билет: 300 Денари
https://www.karti.com.mk/etickets/TicketList.aspx?pEventID=1444&source=mktickets