Паскал Краповски е роден во Скопје, во семејство со со 150-годишна музичка традиција. Првите музички чекори ги прави со својот татко, виолончелистот Ристо Краповски, а дипломира и магистрира на Државната музичка академија „Панчо Владигеров“ во Софија, Р. Бугарија, во класа на проф. Анатоли Крстев. Посетувал мајсторски курсеви по виолончело кај професорите Минео Хајаши, Анатоли Крстев, Милош Млејник, Албан Герхардт.