Фестивал

Охридско лето

12.07. - 20.08.2022

Сцени

Сцена предворје на црква св.Софија - Охрид

Капацитетот на гледачите кои може да ги опслужи ова гледалиште е фиксен и моментално изнесува 470 места , распоредени на зградените дрвени фиксни клупи лоцирани над предворјето .

Сцена Антички театар - Охрид

Капацитетот на гледачите кои може да ги опслужи ова гледалиште е фиксен и моментално изнесува :
За фиксниот дел – 1719 гледачи ;
За монтажниот дел – 200 гледачи . ( капацитетот на ова гледалиште ќе се зголеми во иднина со развојните проекти на НУ Охридко лето и НУ Завод и Музеј преку доградба на 6те редови кои недостасуваат на мермерниот театрален дел од гледалиштето )

Сцена црква св. Софија - Охрид

Капацитетот на гледачите кои може да ги опслужи ова гледалиште е варијабилен во сооднос со комодитетот, потребите и ранкот на претставата и се движи во рамката од 200 седишта до 250 седишта распоредени во деловите сразмерно на потребите :
Централниот дел – 150 столици ;
Јужниот дел – 50 столици ;
Северниот дел – 50 столици ;
Западниот ( катниот ) дел – 20 столици .

Сцена Долни Сарај

Капацитетот на гледачите кои може да ги опслужи ова гледалиште е фиксен и моментално изнесува :
За фиксниот дел – 1719 гледачи ;
За монтажниот дел – 200 гледачи . ( капацитетот на ова гледалиште ќе се зголеми во иднина со развојните проекти на НУ Охридко лето и НУ Завод и Музеј преку доградба на 6те редови кои недостасуваат на мермерниот театрален дел од гледалиштето )

Програма и настани

Галерија

ЗА ФЕСТИВАЛОТ

Ако се зборува за Фестивалот Охридско лето во пресрет на неговото 61- то издание,сигурно е дека долгогодишното опстојување на оваа манифестација упатува кон сознание дека, таа се потпира на нешто што навистина претставува голема традиција.

уметници

Neque elit, rutrum in laoreet nec eget scelerisque volutpat sit. Bibendum tincidunt a scelerisque consectetur ultrices elementum pulvinar non. Leo ut id vel nec nisi odio nisi. Auctor egestas nibh augue enim, ornare blandit.

Продажба на билети

Наши Спонзори