23.07.2022 „Животот е…” Кабаре од Наташа Поплавска