24.07.2022 Томе Атанасов – обоа, Марија Ѓошевска – пијано