Разговор со Илинка Манова, македонска пијанистка во САД