Бенџамин Пијано Трио

Бенџамин Пијано Трио Eмир Имеров, виолина, Германија Aлександер Кагановски-виолончело, Швајцарија Ваг Папиан, пијано, Израел   Цена на билет: 400 Денари
https://karti.com.mk/etickets/TicketList.aspx?pEventID=1466&lang=mk&source=mktickets