Ансамбл Маскерина, Франција

Ансамбл Маскерина: Берета Себастијан, флејта Николас Марте, теорбо Марие Колине, виола да гамба Франција Цена на билет: 400 Денари (цена за 2 настани: „Ансамбл Маскерина“ и Кабаре „Зборувај тивко“)
https://karti.com.mk/etickets/TicketList.aspx?pEventID=1467&source=mktickets