Охрид Џез Бриз – Џез викенд: Проект „Хајдавеј“ (САД и В.Британија)

Охрид Џез Бриз – Џез викенд

Проект „Хајдавеј“ (САД и В.Британија) Ксантон Блек и Мајкл Печис   Цена на билет: 500 Денари (цена за 2 настани: „Хајдавеј“ и „Лери Данн и Пријателите“)
https://www.karti.com.mk/etickets/TicketList.aspx?pEventID=1448&source=mktickets