Искандар Виџаја, виолина и Ноорман Виџаја, пијано

Искандар Виџаја, виолина, Ноорман Виџаја, пијано, Индонезија – Германија Гостин на ударни инструменти: Ајкут Коселерли, Турција Цена на билет: 500 Денари
https://karti.com.mk/etickets/TicketList.aspx?pEventID=1476&lang=mk&source=mktickets