Вечер на македонски виолинисти

Вечер на македонски виолинисти
Kлимент Тодороски, виолина
Дино Имери, пијано
Kостадин Богданоски, виолина
Mарија  Ѓошевска, пијано
Цена на билет: 400 Денари
https://karti.com.mk/etickets/TicketList.aspx?pEventID=1468&lang=mk&source=mktickets