Проектна иницијатива „Детски свет“

Проектна иницијатива „Детски свет“ Меѓународен ден на младите Центар за креативен развој и Арт Вивенди во соработка со Министерство за култура и Охридско Лето