Мега мултимедијален проект ВИВАЛДИАНО

Мега мултимедијален проект ВИВАЛДИАНО   Цена на билет: 500 ден. (блок А и D), 800 ден. (блок B,C и партер)
https://karti.com.mk/etickets/TicketList.aspx?pEventID=1460&source=mktickets