Дувачки квинтет на Црна Гора

Ана  Абрамовиќ, хорна,
Антонио Насевски, фагот,
Марија Ѓурѓевиќ-Илиќ, флејта
Надица Ристиќ-Симовиќ, обоа,
Петар Гариќ, кларинет
Цена на билет: 400 Денари (цена за 2 настани: „Tрио Аура“ и „Дувачки квинтет на Црна Гора“)
https://karti.com.mk/etickets/TicketList.aspx?pEventID=1459&source=mktickets