“Охридско лето” со нов Управен одбор

Со решение на министерот за култура Роберт Алаѓозоски, сменет е претседателот на ОУ на Меѓународниот музичко сценски фестивал “Охридско лето”, Зоран Вељаноски – Летра и членот на Одборот, Тошо Чочороски.
За нов член, воедно и претседател на УО именувана е Оливија Пирузева- Јанева, просветен работник од Охрид, инаку член на Советот на општина Охрид.
Вториот, нов член на УО е Маре Ристеска, педагошки работник од Охрид.
Од редот на вработените во установата преставници се Катарина Митреска и Субија Изеироски. Во УО останува членот кој е на предлог на Локалната, Љупчо Кеверески.