27.07.2022 Пијано дуо – Кристијан Каровски, Мими Дучева