Аутомакедонија на 62-рото издание на Охридско Лето