Промоција на циклусот од осум книги „Димитрије Бужаровски – творештво и време“

Факултетот за музичка уметност – Скопје во соработка со НУ „Охридско лето“  организираат промоција на циклусот од осум книги „Димитрије Бужаровски – творештво и време“.

Промоцијата ќе се одржи во рамки на годинешното 62-ро издание на „Охридско лето“, вечерва во црквата „Света Софија“ со почеток во 20 часот.

Циклусот од осум книги Димитрије Бужаровски – творештво и време  е енциклопедиски авто-музиколошки проект кој го претставува богатото творештво од над 170 опуса на еден од најзначајните македонски современи композитори. Осумте книги групирано ги претставуваат делата според следните категории: оперите Деспина и мистер Докс и Шеќерна приказна, четирите симфонии и увертира, деветте концерти, трите ораториуми и двете кантати, делата за пијано и две пијана, солистичката и камерната музика, вокалните циклуси и песни и електронската музика. Во над 1700 страници од овие книги е прикажано времето и опкружувањето во кое е настанат овој опус по што следат детални формални, хармонски, полифони и инструментациски анализи. Книгите се придружени со богат фотографски материјал и нотни примери поставени во софтверот Сибелиус во кој е префрлено целокупното творештво на Димитрије Бужаровски.

Богатиот фактографски материјал воедно претставува и мала историја на македонската музичка култура во периодот од средината на минатиот век до денес, и во него се споменуваат многу личности кои оставија печат во развојот на современата македонска музичка култура.

Книгите се издадени во електронско издание и поставени за бесплатно преземање на веб-страницата на Aрхивот Бужаровски (BuzAr), а како издавач се јавува Факултетот за музичка уметност – Скопје. Со промоцијата на целокупното издание на овој редок капитален музиколошки зафат Факултетот за музичка уметност и „Охридско лето“ се вклучуваат во одбележувањето на 70-иот роденден на Димитрије Бужаровски, кој повеќе децении е професор на ФМУ и во два наврати бил и негов декан.

 Дејноста на Димитрије Бужаровски е длабоко поврзана и со фестивалот „Охридско лето“, извршувајќи  повеќе значајни функции како: претседател на советот, селектор, член на правниот комитет на ЕФА итн. На фестивалот, исто така се изведени и повеќе негови дела во кои во повеќето учествувал и како изведувач.

Во рамките на промоцијата ќе биде прикажано видео кое води низ страниците на овие книги дополнето со аудио и видео материјал од изведбите на делата за кои се говори.